Informacje

2008-10-02

Na szlakach możliwości - Propozycja programowa dla zuchów

Na szlakach możliwości

Nowości w serwise » Aktualności oraz Materiały

Szlaki

Szlak czerwony

szlak czerwony
Na szlaku tym zuchy mają poznać znaczenie słowa odpowiedzialność w zabawie i w życiu codziennym każdego z nich. Mają stać się świadome konsekwencji swojego zachowania. Głównie dotyczy to sytuacji niebezpiecznych lub zagrożenia.
Poprzez wybranie jednej ze sprawności zespołowej:
1. Doktor
2. Policjant
3. Strażak
mają dowiedzieć się, jakich zachowań u siebie, wśród rówieśników, czy w swoim środowisku powinny się wystrzegać, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia.
Szczególnie kładziemy nacisk na poznanie znaczenia i zachęcenia do odpowiedzialnej zabawy, czyli takiej, która nie wyrządza im i innym szkody.
Świadectwem przejścia tego szlaku ma być zdobyty tytuł „Strażnika Odpowiedzialności”, co ma zobowiązywać zuchy do pilnowania, by ich zachowanie, wybory, zabawy zawsze były zgodne z przyjętym regulaminem odpowiedzialności.
Poprzez ten szlak możemy też wyrabiać u zuchów poczucie odpowiedzialności za powierzone im osoby (rodzeństwo), przedmioty, zwierzęta, rośliny czy domowe obowiązki.

Realizacja: 1. Zdobycie przez gromadę jednej/dwóch bądź trzech z sprawności zespołowych podanych wyżej lub innej wybranej przed drużynowego, która będzie wdrażała zasady odpowiedzialnej zabawy
2. Wykonanie plakatu pt. „bezpieczne lato/zima” – konkurs wśród gromad biorących udział w programie na najlepszą, najciekawszą pracę, zakończony zbiórką (festynem) poświęconą tematyce bezpieczeństwa w czasie wakacji/ferii zimowych
3. Regulamin Odpowiedzialności – gromada lub każdy zuch indywidualnie tworzy kodeks postępowania zgodnego z tą cechą (np. nie będę zjeżdżał na sankach z górki kończącej się ulicą), jeśli to możliwe powinien on wisieć przez cały rok w widocznym miejscu w zuchówce.
4. Każdy członek gromady przez tydzień ma zadanie opiekować się jedną z wybranych rzeczy: roślina, zwierzę, cenny przedmiot i prowadzić dziennik wykonanych w związku z tym czynności
5. Zbiórka pojedyncza dotycząca odpowiedzialności za „kogoś” lub „coś”, forma dowolna (może to być np. wizyta w schronisku dla zwierząt z wcześniejszą akcją zbiórki jedzenia, czy potrzebnych im rzeczy lub opieka nad jakimś przedmiotem np., jajkiem przez całą zbiórkę, akcja dokarmiania ptaków zimą itp.)
6. Zachęcenie zuchów do zdobywania sprawności indywidualnych związanych z odpowiedzialnością np.: dobry opiekun, higienista, ptasi opiekun, porządnicki, hodowca kwiatów

Szlak żółty

szlak żółty
Szlak ten ma prowadzić zuchy do poznania wartości pieniędzy, rozsądnego gospodarowania nimi i przedmiotami które posiadają. Ważne jest, aby zwrócić uwagę zuchom na to, jak ciężką pracę ich rodzice wykonują, aby zarobić pieniądze i że powinny bardzo dokładnie się zastanawiać nad tym, co jest im potrzebne i czy warto daną rzecz kupić, czy np. rzeczywiście potrzebują kolejnej paczki kredek, czy firmowych zabawek. Dobrą okazją do realizacji jest tu kolonia zuchowa czy zimowisko, w trakcie której można zuchy namówić do odpowiedniego zagospodarowania pieniędzmi ( kupno mniej słodyczy, a za to pod koniec kolonii fajna zabawka itp.)
W ciągu podróży po żółtym szlaku zuchy mają dowiedzieć się jak w współczesnym zagonionym świecie można być uczciwym i że to bardzo ważna cecha którą każdy z nas powinien mieć, by uczynić swe życie bardziej wartościowym. Zuchy powinny tu także zrozumieć, że niektórzy w pogoni za zarobkiem oszukują, nie postępują zgodnie z przyjętymi normami i że jest to złe mimo tego, że prowadzi często do nie małego majątku.

Realizacja
1. Zdobycie sprawności zespołowej sprzedawcy lub zbiórka pojedyncza, bądź element zbiórki dowolnego cyklu w trakcie którego zuchy bawią się w sprzedawców i osoby kupujące bądź w bank. W trakcie zabawy ważne, abyśmy zwrócili zuchom szczególną uwagę na to, aby być uczciwym.
2. Organizacja akcji zarobkowej na wcześniej ustalone w kręgu rady cele (kiermasz prac plastycznych itp.)
3. Gra między szóstkowa w Eurobiznes
4. Wizyta w banku lub bankiera na zbiórce, w trakcie której zuchy poznają jego pracę
5. Przez tydzień/miesiąc każdy zuch w gromadzie będzie prowadził „księgę wpłat i wypłat”, gdzie będzie zapisywał wszystkie swoje wydatki oraz „zarobki”, na bieżąco podliczał swój stan pieniędzy (Wcześniej trzeba ustalić z rodzicami, czy każdy może dostać kieszonkowe na ten okres)
6. Wyprawa do krainy Uczciwości podczas której poznają znaczenie tego słowa i postarają wyrobić w sobie tą cechę, oraz dobrowolnie złożą wieczystą przysięgę o byciu uczciwym.
7. Każdy zuch ma za zadanie ustalić sobie realny cel na który chce uzbierać pieniądze i postarać się by go zrealizować do końca cyklu. Po zakończeniu sprawdzamy którym dzieciom to się udało.


Szlak zielony

szlak zielony
Szlak zielony ma się kojarzyć z przygodą, a także ma być zachętą do aktywności fizycznej. Ma wyrobić wśród zuchów ciekawość wobec otaczającego świata i zapoznać z możliwościami spędzania czasu, tak żeby się nie nudzić i nie spędzać całego dnia w domu przed komputerem czy telewizorem.
W współczesnym świecie dzieci bardzo szybko dorastają zapominając o świecie bajek, czyhających na nie przygód za rogiem dlatego naszym zadaniem jest tu stworzyć zuchom okazje do prawdziwej dziecięcej zabawy.
Przygoda – to coś co najbardziej kojarzy nam się z pracą z zuchami, dlatego realizacja zadań tego szlaku nie powinna sprawiać nam większych problemów jednak spróbujmy, aby tworzona przez nas zabawa dla zuchów była tym razem czymś innym, wyjątkowym, tak, aby zuchy rzeczywiście poczuły że podążają szlakiem przygody.
Można też wprowadzić element pewnego typu wyzwania, czegoś na pozór nie osiągalnego lub trudnego do osiągnięcia – długa wędrówka, mini spływ kajakowy, wyjście do strzelnicy czy na ściankę wspinaczkową coś co na długo utkwi im w pamięci i będzie odbiegało od zwykłych zbiórek.

Realizacja
1. Zdobycie jednej lub większej ilości sprawności zespołowych związanych z przygodą, aktywnym spędzaniem czasu lub pobudzającymi ciekawość otaczającego świata np.: archeolog, Ateńczyk, bolkowy woj., detektyw, Egipcjanin, Elf, Indianin, Janosik, Jaskiniowiec, Kubuś Puchatek, Mogli, Podróżnik, Robin Hood, Robinson itd. itp.
2. Zdobycie srebrnej odznaki PTTK –„Siedmiomilowe buty” bądź wyjazd na minimum jedna wycieczkę/biwak krajo-kulturoznawczy z której zuchy przygotują sprawozdanie (forma dowolna)
3. Olimpiada sportowa z minimum jedną inną gromadą realizującą program
4. Konkurs na najlepsze opowiadanie przygodowe, bądź komiks
5. Stworzenie przez zuchy pod okiem kadry ekwipunku potrzebnego na wycieczkę oraz listy zasad bezpiecznego podróżowania
6. Udział w zbiórce przygodowej namiestnictwa zuchowego
7. Poznanie piosenki/piosenek turystycznych
8. Akcja „Wyzwanie” – organizacja „niecodziennej zbiórki” np. wyjście na ściankę, strzelnicę, spływ kajakowy, rajd rowerowy itp. Zuchy mogą same w kręgu rady wymyślić co chciałyby zrobić i zaplanować jak to zorganizować.


Szlak niebieski

szlak niebieski
Szlak niebieski ma być dla zuchów drogą do poznania siebie, jako młodego człowieka wkraczającego w świat dorosłych. Ma mieć świadomość, że życie to nie tylko zdobywanie pieniędzy, walka o stanowisko, stres. Ponieważ dzieci przez pryzmat filmów i obserwacji swoich rodziców tak właśnie postrzegają świat. Musimy skierować je na drogę i wartości, jakie w swoich książkach opisuje np. Antonie de Saint Exupery. Możemy również starać się podczas naszych zbiórek sięgnąć do ideałów które znajdujemy w historii, zarówno tej dalszej związanej z rycerstwem jak i tej bliższej z początków harcerstwa, tu właśnie należałoby pomyśleć o takich postaciach jak Kamyk, jak i opisanych przez niego bohaterach np. Antek Cwaniak, Rudy, Zośka, Alek.

Realizacja
1. Zdobycie jednej z sprawności zespołowej: Benedyktyn-Benedyktynka, Ambasador przyjaźni, Niewidzialna Ręka, Młody Obywatel
2. Wycieczka do miejsca kultu religijnego
3. Stworzenie z zuchami regulaminu zuchowego, w którym zuchy napiszą co im wolno, a czego nie powinny robić podczas zbiórek.
4. Ustalenie z zuchami, w czym mogą pomagać w domu, wyznaczenie im obowiązków na czas trwania cyklu sprawnościowego. Przez cały czas realizacji zadania zuchy prowadzą dzienniczek, w którym rodzice potwierdzają wykonanie „pracy”.
5. Zbiórka dotycząca dobrych manier, Savoir vivre. Możemy nauczyć zuchy jak powinno się nakrywać do stołu, jak należy się przy nim zachowywać.
6. Gra podczas której zuchy wcielą się w postacie Rudego, Zośki i Alka z „Kamieni na Szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Podczas gry zuchy powinny dostrzec jak młodzi ludzie szybko wyrobili w sobie tak wielką odpowiedzialność i jakie kierowały nimi ideały.
7. Niewidzialne serduszka – zuchy losują osobę dla której przez najbliższy czas mają być miłe. Przy podsumowaniu zabawy zuchy zauważają, że poza nimi jest dużo innych osób, którym można by było pomóc. Podejmujemy decyzję o wyjściu na zwiad w celu pomagania ludziom na ulicy.


A teraz konkrety:
1. Każda gromada, która postanowi w Kręgu Rady, że przystępuje do propozycji programowej, zgłasza za pomocą meldunku rozpoczęcie podróży szlakami.
2. Są cztery szlaki, a każdy z nich porusza inną tematykę. To Wy decydujecie na które z nich wyruszycie i jak dużo czasu poświecicie na dany szlak. Każdy z nich ma od 6 do 8 zadań, jednak są to tylko propozycje i od was samych zależy czy wykonacie wszystkie z nich, czy tylko część lub czy wymyślicie własne, które będą poruszać dany problem.
3. W trakcie podróży po szlakach każda gromada sporządza swoją własną mapę zaznaczając na niej, co Was spotkało po drodze. Mapa ta będzie dokumentem potwierdzającym realizację propozycji programowej dlatego powinna zawierać krótki opis wszystkich wykonanych zadań.
4. Wraz z ukończeniem danego szlaku gromada zdobywa plakietki z odpowiednim kolorem. Drużynowy na miesiąc przed zakończeniem realizacji musi jednak poinformować o ilości i kolorze plakietek jeśli chce, je wręczyć zuchom zaraz po przejściu danego szlaku.
5. Dla gromad które przejdą wszystkie szlaki są przewidziane nagrody.

ZHP