Aktualności

2017-01-09, autor: phm. Katarzyna Moskała HO

Dyżur Komendy Hufca

Druhny i Druhowie,
Informuję, że podczas dyżuru w dniu 10.01.2017 r. będę nieobecna w lokalu Hufca. W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny.

ZHP