Aktualności

2017-01-11, autor: phm. Patryk Rempała

Zbiórka Wyborcza

Informuję, że Komenda Chorągwi Śląskiej w drodze internetowego głosowania, podjęła w dniu 08.01.2017r. uchwałę nr 74/VIII/2017 w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej w celu wyboru delegata na Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

Komendantka Chorągwi Śląskiej ogłosiła listę uczestników Zbiórki Wyborczej, która odbędzie się 29 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 1, obejmującego Hufce: Ziemi Będzińskiej, Czerwionka - Leszczyny, Ziemi Gliwickiej.


phm. Magdalena Bogucka - Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Marta Bryzik - drużynowa
phm. Monika Buchalik - Komendantka Szczepu
pwd. Marta Bulla - drużynowa
pwd. Marcin Ciunczyk - drużynowy
phm. Adam Dersiewcz - zastępca przewodniczącego KRH
pwd. Kamil Dobrzański - drużynowy
pwd. Łucja Dybek - drużynowa
phm. Sylwia Dziarmaga - członkini KRH
pwd. Aleksandra Gałeczka - instruktor biura KH
sam. Michalina Gerlic - członkini zespołu ds. promocji i informacji
pwd. Magdalena Glazer - członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Ewa Gnat - drużynowa
sam. Agata Gorszanów - drużynowa
hm. Adam Grzesiczek - członek Sądu Harcerskiego Chorągwi
ćw. Michał Hupsch - drużynowy
phm. Marta Janczewska - członkini Komisji Stopni Instruktorkich
phm. Michał Janerka - członek Komendy Hufca
pwd. Alicja Janicka - Komendantka Harcerskiego Kręgu Akademickiego
HO Radosław Jasiński - drużynowy
hm. Andrzej Jaśniok - członek Komisji Stopni Instruktorskich
phm. Łukasz Jurkiewicz - drużynowy
pwd. Sandra Klonek - drużynowa
hm. Magdalena Kobryń - zastępca przewodniczącego KRH
phm. Barbara Kosmalska - drużynowa
pwd. Klaudia Kotowicz - drużynowa
HO Paulina Król - Księgowa Hufca
ćw. Kuba Krzywy - drużynowy
ćw. Wojciech Kwoczak - Szef Biura Komendy Hufca
pwd. Weronika Maciak - drużynowa
pwd. Marta Małek - członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Antonina Mielcarek - Skarbnik Hufca
phm. Katarzyna Moskała - Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Emilia Nikiel - Komendantka Szczepu
ćw. Wojciech Olejko - drużynowy
pwd. Dariusz Opoka - drużynowy
pwd. Anna Pielecka - drużynowa
pwd. Elżbieta Płonka - członkini Komendy Hufca
ćw. Szymon Przystasz - członek zespołu ds. promocji i informacji
pwd. Jacek Rakotny - członek Komendy Hufca
hm. Tomasz Rawski - Przewodniczący KRH
phm. Patryk Rempała - Komendant Hufca
pwd. Jacek Rotkegel - drużynowy
ćw. Adam Sankowski - instruktor biura KH
pwd. Ewa Seweryn - Komendantka Szczepu
ćw. Dawid Siemieniaka - drużynowy
pwd. Damian Sifczyk - członek KRH
pwd. Małgorzata Socha - Komendantka Szczepu
pwd. Jagoda Szyjkowska - drużynowa
pwd. Joanna Śmieja - drużynowa
pwd. Magdalena Śmieja - drużynowa
HO Marta Tkacz - drużynowa
pwd. Dawid Wiater - drużynowy

ZHP