Aktualności

2017-01-11, autor: phm. Patryk Rempała

Składki członkowskie - konsultacje

Zapraszam drużynowych i instruktorów na spotkanie ws. podstawowej składki członkowskiej w ZHP.
Kiedy?
29 stycznia 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00 w siedzibie Hufca

Na naszym spotkaniu będziemy chcieli dowiedzieć się ile Waszym zdaniem gromady i drużyny potrzebują pieniędzy na bieżącą działalność, będziemy chcieli uzgodnić propozycje wysokości składki przypadającej Komendzie Hufca oraz Komendzie Chorągwi. Na zakończenie planuję przeprowadzić 3 głosowania:
I. wysokość składki dla jednostki - głos decydujący: drużynowi,
II.wysokość składki dla Hufca - głos decydujący: drużynowi i instruktorzy,
III. wysokość składki dla Chorągwi - głos decydujący: drużynowi i instruktorzy.

Zachęcam do zapoznania się z Uchwałą Rady Naczelnej dot. zmiany w składkach - link.

ZHP